Eshop

Společnost Eteria, s.r.o. poskytuje široké spektrum služeb v oblasti psychologie, sociologie, speciální a sociální pedagogiky. V rámci uvedených oborů se orientuje na:


•   poradenskou činnost především v oblasti klinické, pedagogické a sociální psychologie, sociologické metodologie   a etopedie;

• vzdělávací činnost převážně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odborné přípravy managementu podniků, zaměstnanců státní správy, vyvíjejících činnost na úseku sociální péče, pomoci a podpory      a realizace specializovaných kurzů, zaměřených na cílové skupiny osob znevýhodněných na trhu práce či vyčleněných na okraj společnosti;

• metodologickou, analytickou a prognostickou činnost související s přípravou a realizací vzdělávacích programů a projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů a rozvoje regionů, podporovaných z operačních programů ministerstev a ze strukturálních fondu EU;

• projektovou a koordinační činnost při přípravě a realizaci projektů uplatňovaných v rámci Evropského sociálního fondu, Společného regionálního operačního programu apod.

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy