Eshop

Projekty realizované v roce:

Kurz sociálního managementu (akreditace MŠMT č.j.: 27691/2004-25-307) – MěÚ Studénka

Seminář ,,Metodika práce s výchovně problémovými jedinci“

Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje

Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“ (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) PPP Blansko

Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“ akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje

Motivace pro vybrané účastníky – osoby – v evidenci ÚP - Občanské sdružení AMOS Havířov

Ověřování rozborů s experty - Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

Seminář zaměřený na techniky zvládání stresu, relaxační techniky - ISŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou

Projekt „Historický park Moravy a Slezska“ – metodická, koordinační, odborná realizační činnost, činnosti související s přípravou projektů a jejich zpracováním - Praha

,,Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“ –                 veřejná zakázka MČ Praha 14

,,Školení metodiků prevence sociálně patologických jevů ze škol a školských zařízení                 Jihočeského kraje“ – veřejná zakázka Jihočeského kraje

Realizace Kurzu sociální managementu (akreditace MŠMT č.j.: 27691/2004-25-307) v rámci projektu ,,Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-SR,    opatření 1.1 Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj  veřejná zakázka Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým                pracovníkem“ (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78)   PPP UK a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice

Seminář ,,Metodika práce s problémovými jedinci“  PPP UK a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice 

• ,,Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“ – veřejná zakázka MČ Praha 14

• ,,Školení metodiků prevence sociálně patologických jevů ze škol a školských zařízení Jihočeského kraje“ – veřejná zakázka Jihočeského kraje

• Realizace Kurzu sociální managementu (akreditace MŠMT č.j.: 27691/2004-25-307) v rámci projektu ,,Poradensko informační centrum pomoci pro osoby se zdravotním postižením v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-SR, opatření 1.1 Lidské zdroje, sociální a kulturní rozvoj veřejná zakázka Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“ (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) PPP UK a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice

• Seminář ,,Metodika práce s problémovými jedinci“ PPP UK a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice

• Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života – kraj Vysočina v rámci IS Equal (2005-2006)

• Podpora nezaměstnaných žen směřující ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti z programu Phare 2003 

• Kurz sociálního managementu (akreditace MŠMT č.j.: 27691/2004-25-307) – MěÚ     Studénka

• Seminář ,,Metodika práce s výchovně problémovými jedinci“

• Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“            (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) PPP Blansko

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“     akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) Poradenské centrum služeb pro školu, děti a   mládež Ústeckého kraje

• Motivace pro vybrané účastníky – osoby – v evidenci ÚP - Občanské sdružení AMOS      Havířov

• Ověřování rozborů s experty - Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

• Seminář zaměřený na techniky zvládání stresu, relaxační techniky - ISŠ elektrotechnická    Hluboká nad Vltavou

• Projekt „Historický park Moravy a Slezska“ – metodická, koordinační, odborná realizační   činnost, činnosti související s přípravou projektů a jejich zpracováním - Praha

• ,,Analýza základního vzdělávání v Mikroregionu s prognózou jeho dalšího vývoje“ – MěÚ Kutná Hora • Kurz ,,Aktivní sociální učení pro řídící pracovníky“ - Krajské vzdělávací a informační centrum Nový Jičín

• Projekt realizace programu ,,Vím, co chci?“ - PPP Jeseník • Projekt ,,Program multikulturní, osobnostní a sociální výchovy v učňovském školství“ - Občanské sdružení LOG-IS Roudnice nad Labem • Projekt ,,Multikultura očima mladé generace“ - Technologický park Chomutov, o.p.s. • ,,Projevy chování nezletilých a mladistvých jedinců v konfrontaci s pedagogem“ (akreditace MŠMT č.j. 19078/2004- 25-78) - Česká provincie kongregace školských sester sv. Františka, Praha • ,,Diagnostika a metodika práce s dětmi s poruchami chování“ - IPPP Praha • Projekt ,,Sociální klima školy a multikulturní výchova“ - Most 2000, o.s. pro kulturu a vzdělávání, Most • Kurz pro pracovnice předškolních zařízení - MŠ Studénka • Zpracování dokumentace jako podklad k předložení žádosti o podporu projektu Integrace specifických skupin obyvatel ohrožených sociální exkluzí v rámci Mikroregionu Vsetínsko v rámci SROP Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech - Město Karolinka

• Kurz sociálního managementu Město Studénka

• Integrovaný výcvikový program ,,Efektivně fungovat v práci i v soukromí - předpokládá porozumět sobě samému“ Pfizer, spol. s r.o. 

• Kurz sociálního managementu (akreditace MŠMT č.j.: 27691/2004-25-307) – MěÚ Studénka

• Seminář ,,Metodika práce s výchovně problémovými jedinci“

• Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“   (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) PPP Blansko

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“   akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje

• Motivace pro vybrané účastníky – osoby – v evidenci ÚP   - Občanské sdružení AMOS Havířov 
• Ověřování rozborů s experty   - Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

• Seminář zaměřený na techniky zvládání stresu, relaxační techniky   - ISŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou

• Projekt „Historický park Moravy a Slezska“   – metodická, koordinační, odborná realizační činnost, činnosti související s přípravou projektů a jejich zpracováním - Praha 


• Kurz sociálního managementu (akreditace MŠMT č.j.: 27691/2004-25-307)   – MěÚ Studénka

• Seminář ,,Metodika práce s výchovně problémovými jedinci“   Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“   (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) PPP Blansko

• Kurz ,,Projevy chování nezletilých jedinců v konfrontaci s pedagogickým pracovníkem“   (akreditace MŠMT č.j.: 190078/2004-25-78) Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež   Ústeckého kraje

• Motivace pro vybrané účastníky – osoby – v evidenci ÚP   - Občanské sdružení AMOS Havířov

• Ověřování rozborů s experty   - Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem

• Seminář zaměřený na techniky zvládání stresu, relaxační techniky   - ISŠ elektrotechnická Hluboká nad Vltavou

• Projekt „Historický park Moravy a Slezska“   - metodická, koordinační, odborná realizační činnost, činnosti související s       přípravou projektů a jejich zpracováním  - Praha


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

No new products at this time

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy